2. Bölüm: MİLLÎ TEŞKİLATLARIN KURULMASI VE KONGRELER

 1. Millî teşkilatın kurulması ve milletin uyandırılması

 2. Mitingler, millî gösteriler

 3. Millî gösterilerin yankıları

 4. İstanbul'a geri çağrılışım

 5. Sivas'ta genel bir millî kongre toplama kararı

 6. Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesi

 7. Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı

 8. İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup

 9. Ali Kemal Bey'in genelgesi

 10. Ali Kemal Bey ve Padişah

 11. Ali Galip Bey Sivas'ta

 12. Sivas'a hareket

 13. Erzurum'a hareket

 14. Millî gaye ile ortaya atılma kararı

 15. Erzurum kongresi hazırlıkları

 16. Resmi sıfat ve yetkilerimi bırakarak vicdanî göreve devam etme kararı

 17. Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a gitmesi

 18. Komutayı elden bırakmama emri

 19. Refet Bey'in 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nı bırakması

 20. Hamit Bey'in İstanbul Hükümeti'nce görevden alınması

 21. Refet Bey'le haberleşmeler

 22. Erzurumluların yardımları

 23. Erzurum Kongresi

 24. Erzurum Kongresi'nin bildirisi ve kararları

 25. Erzurum Kongresi'nde görülen kararsızlıklar

 26. Karakol Cemiyeti

 27. Avrupa'dan bir şey başarmadan dönen Ferit Paşa'ya çektiğim şifre

 28. Sivas Kongresi hazırlıkları

 29. Sivas Valisi'nin endişeleri

 30. Erzurum'dan ayrılma gereği

 31. Sivas yolunda

 32. Sivas Kongresi açılıyor

 33. Sivas Kongresi'nin uğraştığı işler

 34. Amerikan mandası için propagandalar

 35. Manda meselesinin kongrede görüşülmesi

 36. Erzurum Kongresi hiçbir şekilde manda kabulü hakkında karar vermiş değildir

 37. Sivas Kongresi'ni baltalama teşebbüsleri

 38. Ali Galip olayı

 39. Hainlerle işbirliği yapan Ferit Paşa Kabinesi'ne hücum