3. Bölüm: İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE İLİŞKİLER

 1. İstanbul'daki hükümetle ilişkiyi kesme kararı

 2. Milletvekillerinin seçimi ile meşgul olunmaya başlanması

 3. Memleketi başvurulacak bir yerden yoksun bırakmamak için

 4. Yapılan itiraz ve eleştiriler

 5. Kazım Karabekir Paşa'nın tavsiyeleri

 6. Padişah'ın bildirisi

 7. Halit Bey'in Trabzon ve çevresinde millî teşkilat kurmak için görevlendirilmesi

 8. Kastamonu Valisi'nin İstanbul Hükümeti'nce değiştirilmesi ve bundan çıkan olay

 9. Kastomonu da İstanbul'a karşı hareket ediyor

 10. Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuva-yı Millîye Komutanı

 11. Konya Valisi Cemal Bey İstanbul'a kaçıyor ve Konya halkı da İstanbul'u tanımıyor

 12. Refet Bey'in yerinde olmayan bazı teklifleri

 13. General Harbrd hey'eti ve General'e verdiğim cevap

 14. Abdulkerim Paşa'nın aracılıkları

 15. Ferit Paşa Kabinesi çekilmelidir

 16. Trabzon'dan gelen teklif

 17. İlk Bozkır olayı ve İzmit Mutasarrıfı'nın karşı koyması

 18. Ferit Paşa'nın istifası

 19. Ali Rıza Paşa Kabinesi

 20. Ali Rıza Paşa Kabinesi'nde sezilen kararsızlık

 21. Ali Rıza Kabinesi millî teşkilat ve gayeleri soruyor

 22. Yunus Nadi Bey'e arabuluculuk yaptırılıyor

 23. Cemal Paşa, kabine adına millî iradeye aykırı hareketlerden kaçınılacağına söz veriyor

 24. Kazım Karabekir Paşa'nın, benim hükümetin işlerine karışmam konusundaki düşüncesi

 25. Kazım Karabekir Paşa'nın kendisi de hükümet işlerine karışmak istiyor

 26. Padişah köleliği ile elde edilen iktidar makamı, iktidarsızlık örneğidir

 27. Damat Şerif Paşa milleti zehirliyor

 28. Tek kusurumuz

 29. Ahmet İzzet Paşa'nın Öğütleri

 30. Ali Rıza Paşa Cumhuriyet kurulacağını keşfediyor

 31. Salih Paşa Hey'eti Temsiliye ile görüşmek için geliyor

 32. Askeri Nigehban Cemiyeti

 33. İşgali suçlamayan bir siyaset

 34. Süngülerini milletin kalbine saplayan yabancıları misafir sayan bir Harbiye Nazırı

 35. Millî teşkilat genişliyor ve güçleniyor

 36. Meclisi Meb'usan'ın toplanacağı yer

 37. Amasya Mülâkatı

 38. Sivas'ta bana karşı yapılan bir teşebbüs: Şeyh Recep olayı

 39. Adapazarı dolaylarında kışkırtmalar

 40. İstanbul'da Kuva-yı Millîye'ye karşı kışkırtmalar

 41. Ali Rıza Paşa kabinesini iktidarda tutma kararı

 42. Barış Anlaşması'na kadar İstanbul'a ayak basmamamız ve millet vekili olmamamız tavsiyesi

 43. Komutanların görüşlerini almak

 44. Dört aykırı görüş ve aldığımız karar

 45. Milletvekillerine verilen direktif

 46. Ekim 1919'da önemli iç olaylar

 47. Ali Rıza Paşa kabinesi görüşünde direniyor

 48. Dahiliye Nazırı'nın memleket içine gönderdiği öğütçüler

 49. Refet Paşa Salihli ve Aydın cephelerine komutan olarak gönderiliyor

 50. Refet Paşa Demirci Efe'nin emrine giriyor

 51. Dahiliye Nazırı'nın şüphe uyandıran davranışları

 52. Ali Rıza Paşa Kabinesi millî Teşkilat'ı düşman teşkilatla, bizi de Ali Kemal ve Sait Molla ile bir tutuyor

 53. Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa sürekli olarak millî birliği bozmakla, temsilcimiz olan Harbiye Nazırı Cemal Paşa da hükümetin yaptıklarını savunmakla meşgul

 54. Sait Molla nasıl çalışıyordu

 55. Mister Frew'a yazdığım mektup

 56. Ali Rıza Paşa Kabinesi düşman iftira ve safsatalarına gerçekler diye inanıyor

 57. Çürüksulu Mahmut Paşa'nın demeci