5. Bölüm: MİSAK-I MİLLÎ HAZIRLANIYOR

 1. Misak-ı Millî Hazırlanıyor

 2. Millî Ükü ve Millî Teşkilatın kısa bir zamanda sağladığı şeref ve varlığı küçümseyenler

 3. Ankara'da toplanma düşüncesi

 4. Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması teklifi karşısında Ali Rıza Paşa kabinesi

 5. Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanması kararı

 6. Meclis-i Meb'usan Başkanı seçilmem sakıncalı görülüyor

 7. Hükümeti mutlaka düşürmek ve kesin mücadele durumuna geçmek gereği

 8. Ali Rıza Paşa ve kabinesinin iç yüzü

 9. Aldatıcı söz vermeler, ağır iftiralar

 10. Millî bir kabine kurulmasının imkânsızlığı

 11. Kuva-yı Millîye'nin mücadeleye devamı konusunda kamuoyunun yoklanması

 12. Olayların akışına ayak uyduramazdık

 13. Akbaş Cephaneliği ve Köprülü Hamdi Bey

 14. Anzavur'un millî cephelerimizi arkadan vurma teşebbüsü

 15. Ali Rıza Paşa Kabinesi'nin istifası

 16. Padişah işin gidiş ve durumuna göre birisini sadrazamlığa seçeceğim diyor

 17. Beni hükümet işlerine karıştırmaktan menetmek isteyenler benden etkili tedbirler bekliyor

 18. Salih Paşa sadrazam oluyor

 19. Trakya'da Cafer Tayyar Bey'in tutuğu yanlış yol

 20. Karakol Cemiyeti İstanbul'da teşkilatını genişletmeye çalışıyor

 21. İstanbul'daki Kuva-yı Millîye Başkanları'nın tutuklanması hakkında Londra'dan gelen emir

 22. İstanbul'un işgali

 23. Manastır'lı Hamdi Efendi

 24. İtilaf Kuvvetlerinin telgrafla memlekete yapmak istedikleri resmi tebliğ

 25. Yabancı devletlere yaptığım protesto

 26. Millete yayınladığım bildiri

 27. Olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplanma kararı

 28. Celalettin Arif Bey'le görüş ayrılığı

 29. Celalettin Arif Bey Meclis-i Meb'usan Başkanlığı'nı bırakmıyor

 30. Seçimler sırasında bazı yerlerdeki büyük hükümet memurlarının çıkardığı güçlükler

 31. Samsun'daki subaylar arasında sözde padişah taraftarlığı varmış