6. Bölüm: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TOPLANIYOR

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor

  2. Türk milletinin takip etmesi gereken siyasi ilke: millî Siyaset

  3. Hükümetin kurulması

  4. millî hakimiyet temeline dayanan halk hükûmeti: Cumhuriyet

  5. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanlığı'na beni seçti

  6. Bakanlar Kurulu'nun kurulması

  7. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri kurulması