7. Bölüm: İÇ İSYANLAR VE DOĞU CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER

 
 1. İç isyanlar

 2. Anzavur ve Düzce isyanları

 3. Hilafet Ordusu

 4. Yenihan, Yozgat ve Boğazlıyan isyanları

 5. Güney sınırımızda geçen olaylar

 6. Konya isyanı

 7. Savaş cephelerinin durumu

 8. İstanbul Ankara ile temas arıyor ve bu teması Nurettin Paşa sağlamaya çalışıyor

 9. Nurettin Paşa Ankara'da

 10. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin dışişleri konusunda verdiği ilk karar: Moskova'ya bir heyet gönderilmesi

 11. Yunanlıların ilk genel taarruzu

 12. Yunan taarruzu karşısında millî cephelerin bozulması üzerine Meclis'te şiddetli hücüm ve eleştiriler

 13. Ciddi bir askerî teşkilat kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman şarttır

 14. Yeşilordu

 15. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları

 16. Celalettin, Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a gidişi ve orada ortaya attıkları meseleler

 17. Celalettin Arif Bey'in geniş yetkiyle Doğu illeri valiliğine atanması isteniyor

 18. Celalettin Arif Bey kendi kendine Erzurum Vali Vekili oluyor

 19. Doğu Cephesinde Ermenistan'a taarruz kararı verdiğimiz sırada Celalettin Arif Bey'in ültimatomu

 20. Celalettin Arif Bey'in ültimatomu

 21. Kahraman Erzurum halkının bana açtığı dost kucağını kötüye kullanabileceğine asla ihtimal veremedim

 22. Doğu cephemizde Ermenilerle savaş başlıyor

 23. Ordularımızın üstsubay ve subayları hakkında bilinen bir gerçek

 24. millî hükümetimizin yaptığı ilk antlaşma: Gümrü Antlaşması

 25. Trakya'daki durum

 26. Trakya'daki Kolordumuzun askerliğin gereklerini ve vatanseverlik namusunu yerine getirememesinin tek sorumlusu Cafer Tayyar Paşa'dır

 27. İkinci Konya isyanı

 28. "Ordudan fayda yoktur" sözleri ve Batı Cephesi Komutanı'nın taarruz teklifi