10. Bölüm: BATI CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER VE BİRİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ

 1. Ethem ve kardeşleri zaman kazanmak için bizi yanıltmaya çalışıyorlardı

 2. Çerkez Ethem hükümetin kanunlarını tanımıyor

 3. Demirci Efe de harekete geçiyor

 4. Reşit orduyu yanıltmaya çalışıyor

 5. Çerkez Ethem'e bir nasihat heyeti gönderiliyor

 6. Asi Ethem ve kardeşlerine karşı fiili harekata geçilmesini emrettim

 7. Ethem ve kardeşleri kuvvetleriyle birlikte düşman saflarında müstehak oldukları yeri aldılar

 8. Birinci İnönü Zaferi

 9. Düşmanla işbirliği yapan Manisa Milletvekili Reşit Bey'in milletvekilliğinin kaldırılması kararı

 10. Ethem ve Kardeşleri canlarını Refet Paşa'ya borçludur

 11. İzzet ve Salih Paşalar Ankara'dan memnun görünmüyorlar, ille payitahta gitmek istiyorlardı

 12. Sadrazam Tevfik Paşa benimle temas kuruyor

 13. Tevfik Paşa'ya verdiğim resmi ve özel cevaplar

 14. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul Hükümeti'ne bağlamaya çalışıyorlar

 15. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerini Tevfik Paşa'ya bildirdim

 16. İlk Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzun tarihçesi

 17. Hilafet ve Saltanat konuları üzerine Türkiye Büyük Meclisi'nde yaptığım açıklamalar