11. Bölüm: LONDRA KONFERANSI VE İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ

 1. Londra Konferansı'na katılacak olan delegeler doğrudan doğruya millî iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmelidir

 2. Tevfik Paşa yeminle bağlı olduğu Kanun-ı Esasi'ye sadakatten ayrılamıyor

 3. Osmanlı devlet adamlarının belirgin özellikleri

 4. Tevfik Paşa'nın teklifleri karşısında Büyük Millet Meclisi'nin kararı

 5. Londra Konferansı'na katılmamız

 6. Delegeler daha yolda iken başlayan Yunan taarruzu

 7. İkinci İnönü Zaferi ve İsmet Paşa'nın Metristepe'de gördüğü durum

 8. Güney Cephesi'ndeki harekat

 9. Yunan ordusunun genel taarruz planında pek göze çarpan bir yanılma

 10. Refet Paşa kendisi yenildiği halde düşmanı yenilmiş sayıyordu

 11. Refet Paşa Türk ordusuna Başkomutan olmak istiyordu

 12. Londra Konferansı'ndan dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in imzaladığı sözleşmeler

 13. Bekir Sami ne olursa olsun barış yapmak istiyordu

 14. Mecliste belirmeye başlayan siyasi gruplar

 15. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması

 16. Hoca Raif Efendi "Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti" kuruyor

 17. Kazım Karabekir Paşa, devlet şeklinde tarihi değişiklikler yapılacağı zaman askerî ve sivil devlet adamlarının gereği gibi görüşleri alınmalıdır

 18. İzzet ve Salih Paşa'ların İstanbul'da siyasal görev almayacaklarına söz vermelerine üzerine, İstanbul'a dönmelerine izin verildi

 19. İzzet ve Salih Paşalar sözlerinde durmadılar

 20. Ahmet İzzet Paşa Türk Milletine hizmet etmeyi Vahdettin'in hizmetinde olmaya tercih edemedi

 21. Aziz milletime tavsiyem