12. Bölüm: SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE MÜTEAKİP GELİŞMELER

 1. Sakarya Meydan Muhaberesi

 2. Ordunun başına geçmemi isteyenler

 3. Başkomutanlığı kabul ediyorum

 4. Başkomutanlığıma yapılan itirazlar

 5. Başkomutanlığı fiili olarak üzerime aldım

 6. millî vergiler emri

 7. Cephe karargâhına hareket

 8. Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır

 9. Bütün Türk Milletini cephede bulunan ordu kadar, duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliyim

 10. Büyük Millet Meclisi'nce bana "Mareşal" rütbesiyle "Gazi" ünvanının verilmesi

 11. Fransız hükümeti ile yapılan görüşmeler ve Ankara Anlaşması

 12. Pontus meselesi

 13. Anadolu ortasında yeniden çıkan birtakım iç isyanlar

 14. Merkez Ordusu'nun kurulması ve Nurettin Paşa'nın Komutanlığa getirilmesi

 15. Malta'dan yeni dönen Bayındırlık Bakanı Rauf Bey'le Kara VAsıf Bey güdülen askerî siyaseti öğrenmek istiyorlardı

 16. Benim şahsen Ankara'dan uzaklaşmam isteniyordu

 17. İkinci Grup kuruluyor

 18. Ordu saflarına kadar yayılan bozgunculuk telkinleri

 19. Ordumuzun kararı taarruzdur

 20. Yeterince hazırlanmış olması gereken üç vasıta, iç ve dış cephelerimiz

 21. Doğu Cephesi Komutanı'nın bir görüşü

 22. Çeşitli devletlerle yapılan resmi ve özel temaslar

 23. Dünya önünde vereceğimiz imtihana hazırlanırken

 24. 22 Mart 1922 tarihli ateşkes anlaşması teklifi

 25. Ateşkes anlaşması teklifine cevap vermeye hazırlanırken alınan barış teklifi

 26. Başkomutanlık Kanunu'nun tarihçesi

 27. Memleketin yüksek çıkarları uğruna Başkomutanlık görevime devam kararı verdim

 28. Ordunun kıpırdanamayacağını iddia eden bir gafili alkışlayanlar

 29. Ordunun maddi ve manevi gücü, millî gayeyi tam bir güvenle gerçekleştirecek düzeye yükselmişti

 30. Muhalif grubun Meclis'teki faaliyeti

 31. Rauf Bey Bakanlar Kurulu Başkanı oldu