14. Bölüm: HALK PARTİSİNİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI , LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE MÜTEAKİP GELİŞMELER

 1. Halk Partisi'ni kurma teşebbüsü

 2. Dokuz ilke ve partimizin ilk programı

 3. Lozan Konferansı görüşmeleri kesildi

 4. Meclis'teki muhaliflerin çeşitli saldırı hareketleri

 5. "Beni vatandaşlık hakkından mahrum etmek" teklifi üzerine Mecliste yaptığım konuşma

 6. Teklif edilen maddedeki şartlar neden bende yoktu

 7. Milletin bana karşı gösterdiği sevgi ve güvenin samimi ifadeleri

 8. Yeniden seçim yapılması kararı

 9. Lozan Konferansı'nın ikinci safhası ve yeni seçimlerde milletin gösterdiği uyanıklık

 10. Nurettin Paşa'nın bağımsız milletvekili olma teşebbüsü ve yayınladığı hal tercümesi

 11. Nurettin Paşa'nın ve babası Mareşal İbrahim Paşa'nın Meşrutiyet inkılabında nasıl ve ne dereceye kadar rol oynadıkları konusundaki hatıralarım

 12. Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın Meşrutiyet'in ilanından sonra gördüğü hizmetler

 13. Irak seferinde Nurettin Paşa

 14. Büyük Taarruz'da Nurettin Paşa savaş meydanını dürbünle seyretmeyi tercih ediyordu

 15. Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın İstanbul'da ve anadolu'da gördüğü önemli işler nelerdi

 16. Nurettin Paşa, zaferden pay almaya en az hakkı olanlardan biridir

 17. Nurettin Paşa'yi ve ordusunu bizzat takip etmek ve yönetmek zorunda kaldım

 18. Millet ve tarih ünvan vermekte o kadar cömert değildir

 19. Lozan Barış Antlaşması

 20. Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Türkiye'ye yapılan dört barış teklifi arasında bir karşılaştırma

 21. Türk Delegeler Hey'eti Başkanı İsmet Paşa ile Hükümet Başkanı Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlık

 22. İsmet Paşa'da, Hükümet BAşkanı Rauf Bey'e karşı güvensizlik duygusu başlamıştı

 23. Yunanlılardan istenen savaş tazminatından dolayı İsmet Paşa ile Hükümet arasında çıkan görüş ayrılığı ve gerginlik

 24. Ben, İsmet Paşa'nın görüşünü benimsedim

 25. Meseleyi çözüme bağlamak için bir tarafa hak vererek öbür tarafı susturma yolunu tutmadım

 26. Kuponlar ve imtiyazlarla ilgili yazışmalar iki tarafı yeniden sinirlendirdi

 27. Rauf Bey'in aradaki görüş ayrılığını, kendisi ile İsmet Paşa arasında başlı başına bir mesele sayması doğru değildir

 28. Rauf Bey, görüşmeleri bitirip barışı hazırlayan İsmet Paşa'nın sonuçla ilgili olarak Hükümet'in görüşünü soran telgrafına cevap vermemişti

 29. İsmet Paşa'ya barış antlaşması imzalamasını bildirdim

 30. İsmet Paşa'nın çektiği ızdırap

 31. Lozan Barış ANtlaşmasını hazırlayan ve imzalayanlara teşekkür ve kendilerini kutlama

 32. Rauf Bey kutlamak istemiyor

 33. Rauf Bey'in yazdığı ve yazdırdığı telgraf

 34. Rauf Bey, Lozan Antlaşması'nı yapan İsmet Paşa'yı kutlama vesilesiyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nı yapan kendisini savunmaya çalışıyor

 35. Rauf Bey zaferler kazanmış ordunun başında Lozan'a giden zata zaferden zafere yürüyen ordunun hikayesini anlatıyor

 36. Rauf Bey, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem, onun karşılamasında bulunamam diyor

 37. Rauf Bey, Devlet Başkanlığı makamının güçlendirilmesini teklif ederken ne düşünüyordu

 38. Memlekete ve millete kimler hizmet ederse havari onlardır

 39. Rauf Bey'in Hükümet Başkanlığı'ndan, Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanlığı'ndan çekilmeleri

 40. Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti: Ankara

 41. Meclis'te Fethi Bey'in başkanlığındaki Hükümet'e ve Fethi Bey'in şahsına karşı sataşmalar ve tenkitler başladı

 42. Uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma zamanı gelmişti

 43. Fethi Bey'in Başkanlığındaki hükümet istifa ediyor

 44. Hükümet listeleri ve Hükümet Başkanlığı'na seçileceği tahmin edilen kimseler

 45. millî hakimiyetimizi herşeye ve herkese karşı koruyalım diyen zat

 46. Parti Yönetim Kurulu da kesin bir hükümet listesi hazırlayamadı