14-38) MEMLEKETE VE MİLLETE KİMLER HİZMET EDERSE HAVARİ ONLARDIR

 

A l i F u a t Paşa ile de kısa bir görüşme yapıldı. F u a t Paşa, bana şöyle bir soru sordu: "Senin şimdi "havari"lerin kimlerdir? Bunu anlayabilir miyiz?"

Ben bu sorudan bir şey anlayamadığımı söyledim. Paşa, ne demek istediğini açıkladı. O zaman ben de şunları söyledim:

Benim "havari" lerim yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder, bu hizmete lâyık ve muktedir olduğunu gösterirse, "havari" onlardır.