15. Bölüm: LOZAN BARIŞ KONFERANSI VE SALTANATIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN GELİŞMELER , HİLAFET MESELESİ

 1. Barış Konferansı'na göndereceğimiz delegeler

 2. İsmet Paşa'nın Dışişleri Bakanlığı'na ve Delegeler Hey'eti Başkanlığına seçilmesi

 3. Lozan (Lausanne) Barış Konferansı'na davet

 4. Saltanatın kaldırılması

 5. Rauf Bey'in Saltanat ve Hilafet konusundaki düşüncesi

 6. Meclis'te Saltanatın kaldırılması görüşülürken Rauf Bey'e verdiğim rol

 7. Lozan Barış Konferansı'na Tevfik Paşa ve arkadaşları da katılmak istiyordu

 8. Çıkarlarını kirli bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta bulanlar

 9. Osmanlı Saltanatı'nın kaldırılması kararının verildiği gün, Teşkilat-ı Esasiye, Şer'iye ve Adliye komisyonlarının ortak toplantısı

 10. Karma Komisyon'a anlattığım gerçek

 11. Osmanlı Saltanatı'nın yıkılış ve göçüş merasiminin son safhası

 12. Hain Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçıyor

 13. Asil bir milleti utanılıcak bir duruma düşüren sefil

 14. Abdülmecit Efendi'nin Büyük Millet Meclisi'nce Halife seçilmesi

 15. Abdülmecit Efendi, babasının adı dolayısıyla da olsa "Han" ünvanından vazgeçemiyor

 16. Halife olacak zatın sıfat ve yetkisi ne olacaktı

 17. Türk halkı kayıtsız ve şartsız hakimiyetine sahiptir

 18. Lozan Barış Konferansı

 19. Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri kalmamıştı

 20. Halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce eğilimlerini bir daha incelemek için halkla yakından temasa geçmek

 21. millî Hakimiyet ile Hilafet makamının durumları ve ilişkileri

 22. Halife olan zatı ümitlendirecek bağlılık gösterileri

 23. Din oyunu aktörleri Halife'yi bütün İslam dünyasına hükümdar yapmak istiyorlardı

 24. Hilafet konusunda halkın şüphe ve endişesini gidermek için yaptığım açıklamalar

 25. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda düğüm noktaları