16. Bölüm: CUMHURİYETİN İLANI

 1. Cumhuriyet'in ilanı kararını nerede ve kimlere söyledim

 2. Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili kanun tasarısını İsmet Paşa'yla birlikte hazırladık

 3. 29 Ekim 1923 günü Halk Partisi'nde yapılan görüşmeler

 4. Ben Genel Başkan olarak meselenin çözümüne memur edildim

 5. 28/29 Ekim gecesi hazırladığım kanun müsveddesini teklif ettim

 6. Hükümetimizin şekli mutlaka Cumhuriyet olacaktır

 7. Teklifim Parti Grubu'nda ve hemen arkasında Meclis'te görüşüldü ve "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri arasında kabul edildi

 8. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi oybirliği ile beni seçti

 9. Cumhuriyet'in ilanı üzerine milletin duyduğu genel ve samimi sevince katılmaktan çekinenler

 10. Rauf Bey'in Cumhuriyet'in ilanı dolayısıyla iki İstanbul gazetesine verdiği demeç

 11. İstanbul halkının temsilcileri Cumhuriyet'in ilanını nasıl karşılamışlardı

 12. Cumhuriyet'in ilanıyla boşa çıkan ümitler

 13. Cumhuriyet'in ilanı üzerine Halife'ye yaptırılmak istenen rol ve Halife lehine yapılan yayınlar

 14. Rauf Bey'in Anakara'ya gelerek birtakım propagandalarla, arkadaşları ve Parti'yi bize karşı kışkırtmaya koyulması

 15. Rauf Bey'in sahneye koymak istediği oyunu farkedenler tarafından bir parti toplantısında

 16.  kendisinin imtihana çekilmesi

 17. Kazım Paşa'ya "Cumhuriyet'in ilanına engel olabilirsen memlekete büyük hizmet etmiş olursun" diyen Rauf Bey asla cumhuriyetçi olamaz

 18. Saltanat devrinden Cumhuriyet devrine geçiş dönemi ve bu dönemde iki ayrı görüşün çarpışması

 19. İsmet Paşa'nın Meclis'te Rauf Bey'e verdiği cevaplar