17. Bölüm: HİLAFETİN KALDIRILMASI

  1. Hilafeti kaldırmanın zamanı da gelmişti

  2. Hilafet'in, Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi kararı

  3. Hilafet makamının korunmasında dini ve siyasi menfaat ve zaruret bulunduğunu zannedenlere verdiğim cevap