18. Bölüm: CUMHURİYETE KARŞI İÇ MUHALEFET , PAŞALAR MÜCADELESİ VE TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI OLAYI

 1. Başarısızlığa uğratılan büyük bir komplo

 2. Komploya karşı aldığımız tedbirler

 3. Komplo düzenleyenlerin Meclis'e ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri blöf ortaya çıktı

 4. Kazım Karabekir Paşa'yı bir an önce Meclis'e sokmakta acele edenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışıyorlardı

 5. Hükümet açıktan açığa ve karşı karşıya çarpışmayı kabul etti

 6. Cumhuriyet sözünü söylemeye Rauf Bey'in dili varmıyordu

 7. Meclis'te yapılan görüşmelerin muhalif basındaki yankıları

 8. Meclis'teki gensoru görüşmelerinin son günü

 9. Rıza Nur Bey'in Arnavutları Türklüğe karşı ayaklandırmaya çalışanlardan biri olduğu anlaşıldı

 10. Büyük Millet Meclisi'nin İsmet Paşa Kabinesi'ne güven oyu vermesi muhalif kalem sahiplerine daha neler yazdırdı

 11. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve en hain kafaların eseri olan programı

 12. Cumhuriyet düşmanlarının son alçakca teşebbüsleri

 13. Memlekette huzur ve güvenliği sağlamak için uygulanan olağanüstü tedbirlerin iyi sonuçları